Mikulášská 20 - Stříbro - sobota 27.11.2021 10:00

27.11.2021 10:00

Pořadatel: Oddíl atletiky TJ Baník Stříbro,

Ředitel závodu: Vladislav Moravec

Hlavní rozhodčí: Hana Schimmerová

Organizační pracovník: Jaroslav Kotek

Start na stadionu, běží se po silnici kolem terénu Sv. Petra směrem na Butov, z hlavní silnice se sbíhá po asfaltové silničce k přehradě (bývalé rekreační středisko Škoda), dále mezi chatami, pak po dřevěné lávce přes potok, vybíhá se nahoru na lesní cestu (svážnici) a po té až k železničnímu mostu. Před mostem je otočka a stejnou trasou se běží zpět.

Popis trasy v mapě nebo fotoprůvodci

Přihlášky předem do 26.11.2021 na vladislav.moravec@seznam.cz

Při přihlášení předem startovné 70 Kč, na místě 100 Kč

Zvláštní ustanovení: závodí se dle pravidel atletiky, platných opatření Covid a na vlastní nebezpečí. Každý je povinen se prokázat osvědčením o očkování nebo prodělaném Covidu nebo PCR testu platném v den závodu:

1. Všichni, kdo jsou očkováni - musí se prokázat buď Tečkou nebo písemným dokladem v závodní kanceláři s respirátorem, vše ostatní jako při předchozích závodech

2. Kdo prodělal nemoc v předchozích prokáže se dokladem, který toto potvrzuje (potvrzené lékařem) - účast za stejných podmínek, jako skupina 1

Obě skupiny platí startovné ve výši uvedené v propozicích
Obě skupiny budou mít společný start v čase dle původních propozic
3. Kdo nesplňuje podmínky 1 a 2 se může závodu zúčastnit za těchto podmínek:
      a) nebude vstupovat do tribuny ani šaten v tribuně na stadionu
      b) sám nebo ve dvou nebo ve skupince absolvuje během soboty závod na vyznačené trati bez vazby na skupiny 1 a 2
      c) každý si změří čas absolvovaného závodu
      d) tento naměřený čas během soboty 27.11.2021 nahlásí Moravcovi na e-mail vladislav.moravec@seznam.cz nebo SMSkou na tel 603 810 455. Spoléháme na férovost všech, kdo 
          takto budou závodit
      e) ani po závodě nebude vstupovat do tribuny na stadionu 
      f)  startovné účastníci zaplatí při nejbližším dalším závodu.
4. Moravec zpracuje výsledky souhrnem přímého závodu a nahlášených časů a vydá je jako by to byl jeden závod, s poznámkou, jak byly dosaženy. Závod bude zařazen do hodnocení 
           Běžce Tachovska
5. Diplomy a ceny budou rozdány, až to podmínky umožní.
 
Vladislav Moravec

 

PROPOZICE

MAPA

FOTOPRŮVODCE 

FOTOGALERIE 2019 - Martina Sihelská

FOTOGALERIE 2018