ČLENSKÁ SCHŮZE SDRUŽENÍ VYTRVALCŮ STŘÍBRO

24.12.2015 13:00

Vážení členové sdružení,

Vzhledem k tomu, že s účinností nového Občanského zákoníku se naše Sdružení změnilo z občanského sdružení (o.s.) na zapsaný spolek (z.s.) si za výkonný výbor Sdružení dovoluji svolat členskou schůzi, na které budou schváleny nové stanovy spolku tak, aby odpovídaly novému Občanskému zákoníku.
Kdy:
24.prosince 2015, po skončení a vyhlášení Vánoční míle (cca 13 hodin)
Kde:
Autoservis Jardy Vlasáka na Americké ulici: mapa zde
Program:
1. Projednání a schválení nových stanov, odpovídajících novému Občanskému zákoníku
2. Projednání termínů konání závodů pořádaných spolkem v roce 2016 - Běh městským parkem, Běh přes Pepíkovo lávku, Výrovský triatlon + rozšíření počtu kategorií ženy, veteráni nad 70)
3. Diskuze, závěr
Přijďte prosím v hojném počtu, pro schválení nových stanov je potřeba účast nadpoloviční většiny členů
Občerstvení zajištěno :-)
 
Jirka Trávníček
tajemník spolku